Infonota INF/20/113 - Richtlijnen bezoekregeling vergunde zorgaanbieders en MFC's - update 13 mei 2020

13/5/2020
Documenttype: 
Infonota

Naar aanleiding van de versoepeling van het aantal contacten door de Nationale Veiligheidsraad wordt er een beperkte aanpassing van de richtlijn voor bezoek in de residentiële voorziening doorgevoerd. Bezoek van meer dan één persoon tegelijk wordt mogelijk gemaakt.