Infonota INF/20/118 - Doorstart van de multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap

12/5/2020
Documenttype: 
Infonota

Vanaf 18 mei kunnen de multifunctionele centra (MFC) naast hun ambulante en mobiele begeleidingen, ook de collectieve zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap  geleidelijk aan opnieuw verruimen. De timing en modaliteiten van de doorstart van dagopvang en verblijf voor kinderen en jongeren met een handicap binnen de MFC's zijn afgestemd op de versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 binnen het onderwijs. Het VAPH biedt de MFC's een kader aan voor de doorstart en vraagt de organisaties om binnen dat kader een geleidelijke en veilige versoepeling van dagopvang en verblijf voor minderjarigen met een handicap voor te bereiden.