Infonota INF/20124 - Bijsturing rol van het VAPH met betrekking tot de COVID-19 crisis.

28/5/2020
Documenttype: 
Infonota

In deze fase van de COVID-19 crisis is de  ondersteuningsnood aan diensten en voorzieningen minder acuut dan in het begin van de crisis. Het VAPH zet daarom zijn permanentie buiten de kantooruren stop. Daarnaast wordt aangegeven welke rol de Vlaamse overheid nog zal opnemen in de bestelling en verdeling van beschermingsmateriaal.