Infonota INF/20/125 - Omgaan met clusteruitbraak COVID-19

02/6/2020
Documenttype: 
Infonota

Deze infonota is een geactualiseerde versie van de infonota INF/20/94 Omgaan met clusteruitbraak COVID-19.

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.