Infonota INF/20/126 - Richtlijnen bezoekregeling vergunde zorgaanbieders en MFC's

02/6/2020
Documenttype: 
Infonota

Deze infonota is een geactualiseerde versie van de infonota INF/20/113 Richtlijnen bezoekregeling vergunde zorgaanbieders en MFC's

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en van de Vlaamse taskforce COVID-19 kunnen de bezoekmogelijkheden in residentiële settings van de door het VAPH vergunde zorgaanbieders en in de multifunctionele centra in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd worden.