Infonota INF/20/128 - Update Richtlijnen collectieve residentiële voorziening voor volwassenen

02/6/2020
Documenttype: 
Infonota

Rekening houdend met het ruimere kader dat vanuit de projectgroep Richtlijnen en de Taskforce COVID-19 Zorg werd geïntroduceerd, vindt u hierbij de richtlijnen omtrent collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen.

Deze richtlijnen worden aangepast aan de situatie. Zowel wat betreft vertaling van algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad of kader van de Taskforce COVID-19 naar de voorzieningen en diensten uit de sector voor personen met een handicap als eventueel veranderende omstandigheden in de praktijk.

Deze infonota is een update van INF/20/120. Aangepaste passages zijn geel gemarkeerd.