Infonota INF/20/129 - UPDATE Richtlijnen voor multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap

02/6/2020
Documenttype: 
Infonota

 

Rekening houdend met het ruimere kader dat vanuit de projectgroep Richtlijnen en de Taskforce COVID-19 Zorg werd geïntroduceerd, vindt u hierbij de richtlijnen voor multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap.

Deze richtlijnen worden aangepast aan de situatie. Zowel wat betreft vertaling van algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad of kader van de Taskforce COVID-19 naar de voorzieningen en diensten uit de sector voor personen met een handicap als eventueel veranderende omstandigheden in de praktijk.

Deze infonota is een update van INF/20/121.