Infonota INF/20/139 - Infosessies: Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020”

25/6/2020
Documenttype: 
Infonota

Een belangrijke doelstelling van Perspectief 2020 is het streven naar goed geïnformeerde gebruikers. Het VAPH wil daarom aan vergunde zorgaanbieders de kans geven om voor haar budgethouders informatiesessies te organiseren, waarop de mensen van het VAPH toelichting komen geven.