Infonota - INF/20/149 Opflakkering COVID-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen

24/7/2020
Documenttype: 
Infonota

België beleeft momenteel een lichte opflakkering van de COVID-19-epidemie. De federale en Vlaamse overheid willen, naast meer algemene maatregelen, sterk inzetten op lokale acties gericht op gemeenten en regio's waar er een verhoogde concentratie van besmettingen zich voordoet. Dit zal gebeuren in samenspraak tussen de gemeenten, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de federale crisisinstanties. U vindt in deze infonota informatie over deze lokale aansturing, en welke maatregelen diensten en voorzieningen kunnen nemen indien er zich lokaal een verhoogd aantal besmettingen voordoen. Welke maatregelen precies geïmplementeerd worden, zal mee het resultaat zijn van een lokale analyse en een analyse door de directie zelf.