Infonota INF/20/151 - Update maatregelen voor DOP’s en MDT’s vanaf 17 juli

27/7/2020
Documenttype: 
Infonota

Deze infonota vervangt infonota INF/20/119 waarin richtlijnen aan MDT's en DOP’s werden gegeven over hoe om te gaan met het risico op verspreiding van het coronavirus bij de uitvoering van de opdrachten die zij namens het VAPH uitvoeren.