Infonota INF/20/153 - COVID-19: situatie na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020