Infonota - INF/20/164 Compenserende maatregelen COVID-19: woonkosten

21/9/2020
Documenttype: 
Infonota

De COVID-19-richtlijnen en -maatregelen hebben de afgelopen maanden een grote impact gehad op de ondersteuning en dienstverlening van vergunde en erkende zorgaanbieders aan personen met een handicap. De Vlaamse Regering heeft met compenserende maatregelen de financiële onzekerheid bij organisaties en individuele budgethouders willen wegnemen.

Het VAPH verduidelijkt in deze infonota de toepassing van de woonkosten tijdens de periode van compenserende maatregelen.