Infonota - INF/20/173 Herinnering registratie begeleid werken

14/10/2020
Documenttype: 
Infonota

In het kader van zowel rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als bij het werken met een voucher overeenkomst kan  een voorziening de ondersteuningsfunctie “begeleid werken” aanbieden. Indien een voorziening “begeleid werken” presteert voor een cliënt, dient deze prestatie onder de correcte ondersteuningsfunctie te worden geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR).