Infonota - INF/20/176 Herinnering infosessies : Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020

19.10.2020
Documenttype:
Infonota

In navolging van Infonota INF/20/139 - Infosessies: Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020 van 25 juni 2020 wensen we u nogmaals te herinneren aan de mogelijkheid om een infosessie voor gebruikers te organiseren omtrent de procedures en mogelijkheden van het persoonsvolgend budget. Het VAPH komt in dat geval graag een toelichting geven.

Uiteraard worden de infosessies georganiseerd rekening houdend met de geldende COVID-19-maatregelen die op het moment van de infosessie van toepassing zijn. Eventueel wordt de infosessie opgesplitst in meerdere sessies.