Infonota - INF/20/178 Het openstellen van de applicatie erkenningen

03.11.2020
Documenttype:
Infonota

De applicatie erkenningen wordt opengesteld voor organisaties die
vergund, erkend en/of geregistreerd zijn door het VAPH. Deze organisatie
kunnen dan een aantal eigen gegevens beheren en hun vergunning,
erkenning en/of registratie inkijken en in pdf vorm afdrukken. Het
openstellen zal verlopen in verschillende fasen.