Infonota INF/20/180 Preventieve teststrategie UPDATE 22/10/2020

22/10/2020
Documenttype: 
Infonota

Sinds augustus werd een nieuwe preventieve teststrategie uitgerold gericht op medewerkers van residentiële voorzieningen voor meerderjarigen en residentiële voorzieningen voor minderjarigen met een medisch zeer kwetsbare doelgroep. Als die voorzieningen gelegen zijn in een stad of gemeente waar een door de Taskforce vooraf vastgestelde incidentie van COVID-19 overschreden wordt, kunnen zij testen aanvragen voor het personeel. DEZE PREVENTIEVE TESTSTRATEGIE IS MOMENTEEL OMWILLE VAN DE DRUK OP DE TESTCAPACITEIT OPGESCHORT TEN MINSTE TOT EN MET 15 NOVEMBER 2020.