Infonota INF/2019/72 - Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams

19/12/2019
Documenttype: 
Infonota

Op 1 juli 2019 trad een nieuw ministerieel besluit inzake de MKE’s voor MDT’s in werking. De vroegere eisen inzake werking worden hierin gegroepeerd en geherstructureerd tot zes centrale kwaliteitseisen. Voor de eisen inzake verslaggeving wordt met zes overkoepelende dimensies van kwaliteit gewerkt, die vervolgens specifiek per module van het basisdossier toegepast kunnen worden.