Infonota - INF/20/212 Woon- en leefkosten: einde van de overgangsperiode

11/12/2020
Documenttype: 
Infonota

Alle vergunde zorgaanbieders moeten ten laatste op 1 januari 2021 voor al hun cliënten de overstap naar woon- en leefkosten maken. Op dat ogenblik houdt het bijdragesysteem op te bestaan, met inbegrip van het gewaarborgd inkomen en de socioculturele toelage. In deze infonota vindt u meer informatie over woon- en leefkosten en de opvolging van de overstap.