Infonota - INF/20/214 Ervaringen/adviezen uit plaatsbezoeken van het Outbreak Support Team en corona-inspecties

22/12/2020
Documenttype: 
Infonota

Zowel vanuit de plaatsbezoeken als vanuit de corona-inspecties wordt een enorme inzet van het management en personeel opgemerkt. Er worden grote inspanningen geleverd om het virus te bestrijden. Voorzieningen worden echter met zaken geconfronteerd die niet tot hun kerntaken horen. Hierdoor worden goedbedoelde maar soms contraproductieve maatregelen genomen in het licht van deze coronacrisis. Daarom willen we via deze infonota enkele aspecten die met regelmaat opduiken omtrent het gebruik van handhygiëne, persoonlijk beschermingsmateriaal, druppel-contactisolatie en cohorteren met jullie delen.