Infonota INF/20/25 - Update maatregelen voor MDT’s, DMW's en DOP's naar aanleiding van het coronavirus

18/3/2020
Documenttype: 
Infonota

Deze infonota vervangt infonota INF/20/22 waarin richtlijnen aan MDT's werd gegeven over hoe om te gaan met het risico op verspreiding van het coronavirus bij de uitvoering van de opdrachten die zij namens het VAPH uitvoeren.