Infonota INF/20/26 - Corona: bijkomende specifieke richtlijnen voor de sector voor personen met een handicap - update 18 maart 2020