Infonota INF/20/81 - Wijzigingen Individuele Materiële Bijstand (IMB) vanaf 1 januari 2020

21/1/2020
Documenttype: 
Infonota

Vanaf 1 januari 2020 wordt de refertelijst aangepast om gepast te kunnen inspelen op de gewijzigde regelgeving die vanaf dan rookmelders verplicht in elke woning. Ook voor voor enkele autoaanpassingen, tegemoetkomingen voor incontinentiemateriaal, pedagogische begeleiding bij hogere studies en communicatiehulpmiddelen voor personen met een visuele handicap sturen we het aanbod bij.