Infonota - INF/20/84 Registraties kortdurend verblijf in multifunctionele centra

21/10/2020
Documenttype: 
Infonota

De vroegere registratiewijze van typemodule verblijf voor minderjarigen met een handicap (kortdurend) heeft mogelijks onbedoelde gevolgen voor cliënten. Via deze infonota verstrekt het VAPH richtlijnen voor de multifunctionele centra omtrent vroegere en toekomstige registraties voor deze vorm van kortdurend verblijf.