Infonota INF/20/89 - Aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019 - fiscaal attest