Infonota INF/20/93 - Fusie of overdracht van beheer