Infonota INF/20/94 Omgaan met clusteruitbraak COVID-19