Infonota INF/21/103 - Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 18/11/2021

18/11/2021
Documenttype: 
Infonota

De infonota ‘Teststrategie en contacttracing COVID-19’ werd aangepast aan de meest recente beslissingen van de projectgroep testen (Taskforce COVID-19 Zorg). De belangrijkste wijzigingen zijn de mogelijkheid tot het bekomen van een testcode van symptomatische personen via een vragenlijst. Daarnaast is de huisarts niet meer het aanspreekpunt voor hoogrisicocontacten.