Infonota - INF/21/108 Verhoogde instroom van vluchtelingen

02/12/2021
Documenttype: 
Infonota

België wordt de laatste maanden opnieuw geconfronteerd met een verhoogde instroom van vluchtelingen. Een van de meest kwetsbare groepen binnen de vluchtelingenpopulatie zijn niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

De gezamenlijke brief van het agentschap Opgroeien en het VAPH vindt u onder 'bijlages' en als verwant document hieronder.