Infonota - INF/21/110 Omgaan met clusteruitbraak COVID-19 - UPDATE 9/12/2021

09/12/2021
Documenttype: 
Infonota

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening.

Deze infonota is een update met informatie over toepassing van afzondering in het kader van een isolatie.