Infonota - INF/21/111 Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 9/12/2021

09/12/2021
Documenttype: 
Infonota

De infonota ‘Teststrategie en contacttracing COVID-19’ werd aangepast aan de meest recente beslissingen van de Taskforce COVID-19 Zorg. Concreet wordt er een verschil gemaakt tussen hoogrisicocontacten vanuit een privésituatie en hoogrisicocontacten ontstaan binnen de voorziening.