Infonota - INF/21/112 Sluiting van de scholen: maatregelen om de impact op MFC's te beperken

09/12/2021
Documenttype: 
Infonota

De COVID-pandemie grijpt weer sterk om zich heen. Om het aantal besmettingen terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau kan het niet anders dan dat er maatregelen moeten genomen worden. Ook scholen zullen de week voor het kerstverlof sluiten. In deze infonota wordt weergegeven welke maatregelen genomen worden om de effecten op de multifunctionele centra (MFC’s) te beperken.