Infonota - INF/21/115 COVID- 19: begeleidende maatregelen en bereikbaarheid VAPH

21/12/2021
Documenttype: 
Infonota

Om ervoor te zorgen dat er geen weerslag is van de vierde CONID-19 golf op de subsidiëring, worden compenserende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Welzijnsvoorzieningen ontvangen ook een tussenkomst in kosten voor ventilatie en testen. Het VAPH blijft tijdens de sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar beperkt bereikbaar.