Infonota INF/21/30 - Actualisering nieuwe budgetbepaling en rechtzetting Esterman gezichtsveldonderzoek

18/3/2021
Documenttype: 
Infonota

De definitieve goedkeuring van het BVR Mozaïek 5 wijzigt enkele bepalingen die in voege zijn rond het thema budgetbepaling. Ten eerste werden de tabellen in kader van budgetbepaling geüpdatet. Ten tweede wordt de toegewezen budgethoogte op het moment van de terbeschikkingstelling geactualiseerd als een toegewezen budget niet is vastgesteld conform de nieuwe methode van budgetbepaling.

Het VAPH komt terug op de instructie uit INF/21/22 waarin werd gecommuniceerd dat bij de visuele stoornis een Estermangezichtsveldonderzoek niet aanvaard wordt als kwalitatieve objectivering.