Documenten en formulieren

Resultaten

20/1/2022
In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 februari 2022. 
januari 2022

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

18/1/2022

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022. Alsook worden de bedragen die niet geïndexeerd worden meegegeven.

13/1/2022

Momenteel zijn de vaccinatiecentra in Vlaanderen zich aan het klaarmaken voor de vaccinatie van kinderen vanaf 5 tot 11 jaar tegen het SARS-CoV-2-virus. De uitnodigingen tot vaccinatie in een vaccinatiecentrum of kindervaccinatiepunt worden volop verstuurd naar de domicilie van de kinderen. Ook voor de kinderen die in uw voorziening worden ondersteund in verblijf of dagopvang dient de vaccinatie mogelijk te zijn.