Documenten en formulieren

Resultaten

21/12/2021

Om ervoor te zorgen dat er geen weerslag is van de vierde CONID-19 golf op de subsidiëring, worden compenserende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Welzijnsvoorzieningen ontvangen ook een tussenkomst in kosten voor ventilatie en testen. Het VAPH blijft tijdens de sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar beperkt bereikbaar.

15/12/2021

In INF/21/112 brachten we u al op de hoogte van maatregelen om de consequenties van het opschorten van de lessen in de kleuteronderwijs en het lager onderwijs te beperken. De Vlaamse Regering heeft ondertussen een reeks van budgettaire ondersteuningsmaatregelen genomen voor organisaties die mee moeten voorzien in noodopvang.

15/12/2021

Opname van de webinar over de bevraging hulpbronnen en ondersteuning prioriteitengroep 3