Documenten en formulieren

Resultaten

december 2013

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

26/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 november 2013 over de hersamenstelling van het Bureau

26/11/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 november 2013

26/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 november 2013 over het voorontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

12/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 12 november 2013 over het ontwerp van de omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2014 ('Perspectief 2020: Realisaties en inzet uitbreidingsmiddelen 2014')

25/10/2013

Ministerieel besluit van 25 oktober 2013 houdende bepaling van de gevallen waarin de diensten Ondersteuningsplan begeleiding mogen verstrekken aan personen met een handicap die al ondersteuning krijgen van voorzieningen en diensten, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

17/10/2013

Beslissingstabel als hulpmiddel voor het berekenen van de anciënniteiten van de personeelsleden voor voorzieningen

12/9/2013

Deze nota geeft enkele aanbevelingen omtrent de privacy in het kader van het nieuwe decreet integrale jeugdhulp en de toegang tot INSISTO.

september 2013

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap