Documenten en formulieren

Resultaten

09/8/2013

Deze nota geeft toelichtingen over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het adviesrapport en de gegevens die noodzakelijk zijn bij een aanvraag voor woningaanpassingen. De nota beschrijft ook hoe en wanneer een multidisciplinair team beroep kan doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

02/7/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 2 juli 2013 over het Evaluatierapport van de Simulatie Diagnose en Indicatiestelling (D&I)

30/6/2013

In dit rapport vindt u een overzicht van de vraag naar en de aangeboden ondersteuning via opvang en begeleiding van personen met een handicap.

25/6/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 juni 2013

juni 2013

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

29/5/2013

Deze infonota bevat een gedetailleerd overzicht en toelichting van welke hulpmiddelen in de refertelijst in welke VAPH-voorzieningen vanuit het IMB-budget gefinancierd kunnen worden.

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 inzake de conceptnota 'Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap'

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 over incentives voor het algemeen welzijnswerk in functie van de versterking van het begeleidingsaanbod ten aanzien van personen met een handicap

27/5/2013

Verlenging van de erkenning als organisatie voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap (besluit van de Vlaamse Regering 19 juli 2007)