Documenten en formulieren

Resultaten

27/9/2012

Nota over de belangrijkste wijzigingen op vlak van de inschrijvingsprocedure voor de werking van de multidisciplinaire teams

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité over de beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het colloquium van 6 en 7 juni

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de voorgenomen niet-indexering van de werkingsmiddelen in de voorzieningensector in het kader van de begroting 2013

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het voorstel tot wijziging van het besluit Thuisbegeleiding

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012 over de consultatieronde omtrent de Wet van 27 februari 1987

25/9/2012

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens de zitting op 25 september 2012 over het voorstel tot regeling van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

september 2012

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

12/8/2012

Nota met een verduidelijking bij de verschillende kwaliteitseisen die eerder zijn meegedeeld omtrent het doorgeven van gegevens aan derden, insturen aanvraagformulieren VAPH, overmacht, opvragen oude multidisciplinaire verslagen en redenen voor doorverwijzen

09/8/2012

De omzendbrief beschrijft de praktische werking van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in kader van artikel 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van de Persoon met een Handicap.