Documenten en formulieren

Resultaten

26/6/2007

Ministerieel besluit van 26 juni 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget

januari 2007

Sjabloon expertrapport individuele materiële bijstand

2006

Het jaarverslag bevat informatie over de activiteiten en de werking van het VAPH.

17/11/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap

15/9/2006

De koninklijke besluiten in de infonota leggen de algemene principes vast voor een uniforme boekhouding op basis van de nieuwe VZW wetgeving. 

21/6/2006

Ministerieel besluit van 21 juni 2006 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget

31/3/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met

17/3/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap

13/1/2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin