Documenten en formulieren

Resultaten

17/12/1999

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 houdende maatregelen betreffende de gespecialiseerde adviesverlening inzake individuele materiële bijstand ten gunste van personen met een handicap

08/6/1999

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

08/6/1999

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

11/5/1999

Decreet van 11 mei 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap

15/9/1998

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

16/6/1998

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken

16/6/1998

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen

17/12/1996

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de centra of diensten voor revalidatie

06/7/1994

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden