Documenten en formulieren

Resultaten

04/11/2021

Sinds 30 oktober 2021 is het inzetten van het Covid Safe Ticket toegestaan bij bezoekers vanaf 12 jaar en 2 maanden en ouder van residentiële zorgaanbieders binnen de VAPH-sector. In INF/21/101 - Covid Safe Ticket bij residentiële VAPH-zorgaanbieders bezorgen we u meer informatie over de praktische toepassing.

04/11/2021

Het testen is van belang voor de klinische aanpak van de betrokken personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. We informeren u over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risico contacten binnen de VAPH-sector.

01/11/2021

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

28/10/2021

In infonota INF/21/97 lichten we achtereenvolgens toe wat er kan betaald worden met het persoonlijke-assistentiebudget (PAB), waarmee het PAB gecombineerd kan worden en waarmee het PAB niet gecombineerd kan worden. We benadrukken daarbij specifiek de rol van het multifunctioneel centrum (MFC).