Documenten en formulieren

Resultaten

08/3/2022
Bij aanvragen voor ondersteuning bij het VAPH in het kader van een CVI-problematiek moet vanaf 21/03/2022 een diagnostisch verslag toegevoegd worden als bijlage bij module A of D.
01/3/2022

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.

maart 2022

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen. 

23/2/2022

Elke organisatie of bedrijf dat maaltijden of voedsel verdeelt, moet voldoen aan de regels van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). In een aantal gevallen is er echter een uitzondering mogelijk.

22/2/2022

Informatie over de fiscale attesten voor nu en volgende jaren. De zorgaanbieders die minderjarigen of -21 jarigen met een handicap ondersteuning biedt kan een fiscaal attest aan de bewindvoerder of de ouders bezorgen voor de belastingjaar 2021. Verder dient vanaf volgend jaar deze geautomatiseerd doorgegeven te worden naar de FOD Financiën.

17/2/2022

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmettingen binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.

17/2/2022

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan personen vanaf 12 jaar met verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden). Bijkomend besliste de Vlaamse Regering om alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.