Infonota - INF/21/39 Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap UPDATE 15/04/2021