Infonota - INF/21/42 Administratieve afhandeling bepaalde compenserende maatregelen COVID-19

23/4/2021
Documenttype: 
Infonota

In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van COVID-19 zijn enkele maatregelen opgenomen die nog verder administratief moeten uitgerold worden, met name een maximale extra subsidiëring van 1%, desgevallend 2 %, en een compensatie voor derving van woonkosten.