Infonota - INF/21/44 Ondersteunende en compenserende maatregelen om zorg en ondersteuning tijdens corona verder te zetten (update 29/04/2021)

29/4/2021
Documenttype: 
Infonota

Op 1 november 2020 werd situatie 3 in de aanpak van de coronapandemie van kracht voor de sector personen met een handicap. Het toenemende aantal besmettingen bij personeel en gebruikers en de bijzondere inspanningen die het naleven van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vereisen, bemoeilijkte in veel gevallen het bieden van zorg en ondersteuning. Toch is continuïteit van ondersteuning voor gebruikers en hun mantelzorgers absoluut noodzakelijk. Om dat mogelijk te maken, werd een set van ondersteunende en compenserende maatregelen voorzien.

Gelet op de evolutie van de COVID-19-pandemie en de stand van zaken rond vaccinatie, wordt aangenomen dat alle gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de ondersteuning van personen handicap op 31 maart 2021 nog niet volledig weggewerkt werden. Om die reden besliste de Vlaamse Regering om de uitwerking van het besluit van 18 december 2020 te verlengen tot 30 juni 2021.