Infonota - INF/21/48 Correctie bijdrage verblijf en maximumbedrag