Infonota - INF/21/52 Verdere versoepelingen

17/5/2021
Documenttype: 
Infonota

Ondertussen is de vaccinatiecampagne bij de residentiële VAPH-voorzieningen volledig afgelopen. Daarnaast vernemen we ook dat de vaccinaties van de gebruikers van de dagcentra en de voormalige diensten zelfstandig wonen volop aan de gang zijn en in sommige gevallen reeds afgelopen zijn. Naar aanleiding daarvan werden verdere versoepelingen besproken in de projectgroep Richtlijnen en voorgelegd aan de Taskforce. Voorzichtigheid blijft echter geboden aangezien de besmettingscijfers in de algemene maatschappij - hoewel in dalende lijn door de lopende vaccinatiecampagne - nog steeds hoog zijn.