Infonota - INF/21/56 Ondersteuning budgethouders PAB door MFC

26/5/2021
Documenttype: 
Infonota

Als multifunctioneel centrum (MFC) biedt u soms ook ondersteuning aan budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Zij kunnen bij het MFC gebruik maken van dagopvang of kortverblijf, of een beroep doen op assistenten in de thuissituatie die door het MFC ter beschikking worden gesteld. 
Het VAPH stelt vast dat het niet voor alle MFC’s duidelijk is hoe dat in zijn werk gaat. Met deze infonota willen we dat verduidelijken. 
We lichten achtereenvolgens toe wat er kan betaald worden met het PAB, waarmee het PAB gecombineerd kan worden en waarmee het PAB niet gecombineerd kan worden. We benadrukken daarbij specifiek de rol van het MFC.