Infonota - INF/21/57 Belangrijke aanpassing indienen kosten extra subsidie (1% en 2%) compenserende maatregelen COVID-19

26/5/2021
Documenttype: 
Infonota

Het indienen van de COVID-19-kosten om in aanmerking te komen voor de 1% of 2% extra subsidie wordt losgekoppeld van het indienen van het afrekeningsdossier 2020. Wegens onduidelijkheid over mogelijke bijkomende subsidie vanuit VIPA kunnen het VAPH en de zorgaanbieders de kosten die door het VAPH nog vergoed kunnen worden, nog niet bepalen.