Infonota - INF/21/59 Personeelsmiddelen VIA 6 : opvragen gegevens voor de verdeling van de middelen voor de MFC's (update 15/06/2021)

15/6/2021
Documenttype: 
Infonota

De onderhandelingen VIA 6 tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering hebben geresulteerd in een aanzienlijk middelenpakket voor extra personeel binnen de sector voor personen met een handicap, en voor een verbetering van de verloning. Via deze infonota wordt gevraagd om gegevens aan te leveren over de gebruikers in 2019, ten einde de sociale partners in staat te stellen een verdeling van de middelen over de MFC’s te doen volgens het protocol dat ze hiervoor afgesproken hebben.